Sejmi so že več let pomemben del družabnega življenja domačinov in obiskovalcev naše občine. Spomladanski sejem v Dolu, poletni v Dolskem in jesenski v Senožetih so kot etnološke prireditve več let ohranjale in razvijale lokalno kulturno dediščino, promovirale šege in navade, lokalno kulinariko, predstavljale oblačilno podobo naših krajev, predvsem pa omogočile prijetno druženje ob kulturnem in zabavnem programu.

Od leta 2014 dalje so se občinska turistična društva v dogovoru z Občino odločila za organizacijo enega osrednjega občinskega sejma, ki bo odslej vsako leto v enem od treh večjih krajev – v Dolu, Dolskem ali Senožetih. V letu 2015 je sejem zaradi slabega vremena žal odpadel.