ribolov

Del Save, ki teče skozi občino Dol pri Ljubljani, je bil od nekdaj elitni sulčarski revir. Tukaj je sulca lovil že kralj Aleksandar. Po drugi svetovni vojni je bil ta del Save izvzet iz upravljanja ribiških družin in proglašen za vodo posebnega pomena in dodeljen v upravljanje Zavodu za ribištvo Ljubljana. Od pričetka obratovanja čistilne naprave v Ljubljani,Sava teče čista in vedno pogostejeizpolnjuje želje in pričakovanja številnih športnih ribičev.

V okviru Poletnega sejma v Senožetih z naslovom V naravi ob Savi smo konec avgusta 2009 v sodelovanju z Zavodom za ribištvo Slovenije z namenom ohranitve te dragocene ribje vrste in tradicije sulčelova v Savo simbolično spustili deset sulcev. Prisotne so ob tem dogodku nagovorili župan Primož Zupančič, dr. Darij Krajčič, generalni direktor Direktorata za okoje pri Ministrstvu za okolje in prostor in mag. Dušan Bravničar, podsekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Dr. Krajčič je ob tem poudaril, da »je sulec v Sloveniji ena od zelo ogroženih ribjih vrst« in dodal, da »je vsaka aktivnost, ki pomaga pri povečevanju in ohranjanju populacije, velikega pomena, še posebej, kadar pri njej sodelujejo lokalni prebivalci.«