V zadnjih dneh aprila 2010, so se v Dolskem na prvem koordinacijskem sestanku o delovanju novega TIC-a Jurij Vega zbrali angažirani posamezniki pod vodstvom Željka Saviča. Udeleženci so predstavili TIC in njegov program dela, zastavili sodelovanje med dejavniki turizma in opredelili možnost izvedbe novih in krepitve že izvedenih projektov v Deželi Jurija Vege. Strinjali so se, da smo imeli že tedaj v naši občini veliko turistično zanimive ponudbe, ki pa jo je bilo treba pripraviti in ponuditi tudi kot zanimive produkte.

Prizadevanja TIC-a so rodila lepe sadove. Občina je s sofinanciranjem evropskih sredstev uspela prenoviti kulturni dom v Dolskem, za koordinacijo prireditev pa je skrbel prav TIC. Odvila se je že cela vrsta prireditev, od družabno-zabavnih, glasbenih, gledaliških, do dobrodelnih in poučno-izobraževalnih.

Kontakti: ticjurijvega.info@dol.si, ali ticjurijvega.info@gmail.com, telefon 041 337 313, Željko Savič